Kierowco, uważaj na drodze!

Posted by admin on Czerwiec 09, 2013
Bezpieczeństwo / No Comments

Z zabitymi zwierzątami (mniejszymi lub większymi) na drodze spotykamy się prawie każdego dnia.
Dlaczego dochodzi do tego typu zdarzeń? Pewnie powodów jest wiele. Osoby, którym zdarzył się taki wypadek, często powtarzają: nagle wyskoczyło …, nie wiadomo skąd pojawiło się na drodze …, nie było szans na reakcję …

Nie przekonują mnie takie wyjaśnienia. Zawsze w pewnej części odpowiedzialność leży po stronie kierującego.

Oto kilka podstawowych zasad, których przestrzeganie na pewno pomoże:

1. Jeśli pada deszcz i droga jest śliska – zwolnij, nie wyprzedzaj.
2. W przypadku dalszych podróży – sprawdź dokładnie sprawność techniczną swojego samochodu.
3. Wjeżdżając do lasu i widząc znak ostrzegawczy dotyczący zwierząt, zwolnij i zachowaj ostrożność na danym odcinku – przestań rozmawiać najczęściej o duperelach z pasażerem.
4. Widzisz małe zwierze na jezdni (np.: jeża), zwolnij, omiń go, zatrzymaj samochód, jeśli w danym miejscu zatrzymanie nie jest zabronione! Czy ta 1 minuta spóźnienia jest aż tak ważna?

To tylko kilka podpowiedzi. Kierowca nie może dać się zaskoczyć. Tylko niezdara będzie tłumaczył się zaskoczeniem. W większości sytuacji można uniknąć zaskoczenia.

Pamiętajcie ponadto o tym, że kierowcy, który potrącił na drodze zwierzę i pojechał dalej, grozi grzywna lub nawet areszt.

Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 100 ze zm.).

Tags:

Zawracanie na skrzyżowaniu

Posted by admin on Kwiecień 14, 2013
Manewry na drodze / 1 Comment

Zawracanie to manewr polegający na wykonaniu skrętu o 180 stopni w celu jazdy w kierunku przeciwnym. Zawsze należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego manewru. Przepisy pozwalają na różne sposoby zawracania w zależności od miejsca, w którym chcemy wykonać ten manewr.
Tutaj przedstawimy najprostszy sposób zawracania na skrzyżowaniu.Podczas egzaminów na prawo jazdy w Przemyślu często jako miejsce do zawracania egzaminatorzy wybierają skrzyżowanie na ul. Lwowskiej.

 

Zawracanie na ul. Lwowskiej w Przemyślu

Zawracanie na ul. Lwowskiej w Przemyślu

Jak więc należy wykonać ten manewr prawidłowo?

Zawracanie na skrzyżowaniu

Zawracanie na skrzyżowaniu

1) Dojeżdżając do skrzyżowania zajmij lewy pas i dojedź do pasa rozdzielającego jezdnię. Zmieniając pas ruchu pamiętaj o upewnieniu się w lewym lusterku, że manewr będzie bezpieczny i nie zajedziesz drogi innemu uczestnikowi ruchu poruszającym się już po tym pasie. Sygnalizuj zmianę pasa kierunkowskazem. Włącz go odpowiednio wcześniej, a nie w momencie wykonywania manewru. Kierunkowskaz powinien sygnalizować zamiar, a nie już sam manewr skrętu.

2) Pojazd powinno się ustawić możliwie przy lewej krawędzi pasa rozdzielającego. W Przemyślu niestety uczy się trochę inaczej i instruktorzy nakazują ustawienie pojazdu na środku pomiędzy pasem rozdzielającym jezdnię lub nawet przy jego prawej stronie. Taka sugestia jest spowodowana tym, że dzięki temu można wjechać na prawy pas jezdni bez przejechania linii ciągłej widocznej bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.

Generalnie jednak powinno się zajmować pozycję blisko lewej krawędzi, tak aby w sytuacji, w której inny kierujący jadący z przeciwległego kierunku będzie chciał również zawrócić, była możliwość wykonania tego manewru bezkolizyjnie przez obydwa pojazdy.

3) Po odpowiednim ustawieniu pojazdu upewnij się, że na pasie, na który zamierzasz wjechać, nie porusza się żaden pojazd, w przeciwnym razie poczekaj, gdyż musisz ustąpić pierwszeństwa. Zatrzymanie nie jest obowiązkowe.

4) Wykonując manewr zawracania przepisy nie precyzują, który pas powinien być zajęty po wykonaniu skrętu. Tak więc możliwe jest wjechanie zarówno na pas lewy jak i prawy. Oczywiście bardziej sensowne wydaje się zajęcie od razu pasa prawego, aby uniknąć konieczności ponownej zmiany pasa na prawy. Nieuzasadniona jazda lewym pasem jest błędem.

 

 

Tags: ,

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu Wilsona i Okulickiego w Przemyślu

Posted by admin on Kwiecień 11, 2013
Skrzyżowania / No Comments

Od kwietnia 2013 obowiązuje zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Wilsona i krótkiej ul. Okulickiego w Przemyślu.

Dotychczas pojazdy jadące ul. Okulickiego chcące skręcić w lewo ul. Wilsona miały pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi ul. Wilsona. Od kwietnia 2013 to właśnie ul. Wilsona jest drogą z pierwszeństwem przejazdu.

Zwracajcie uwagę w tym miejscu na oznakowanie. W pierwszych dniach po zmianie oznakowania widać, jak kierowcy niepewnie przejeżdżają przez to skrzyżowanie. Nie ma nic gorszego niż jazda na pamięć!

Pamiętajcie o oznakowaniu również podczas egzaminu na prawo jazdy. Zignorowanie znaku STOP skutkuje zawsze przerwaniem egzaminu!

Pierwszeństwo przejazdu

Pas dla autobusów

Posted by admin on Kwiecień 11, 2013
Przepisy ruchu drogowego / No Comments

W miastach często spotyka się pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla pojazdów transportu miejskiego. Również w Przemyślu spotykamy tego rodzaju rozwiązania. Przykładem takiego miejsca jest ul Jagiellońska.

Praktycznie bez przerwy w godzinach szczytu daje się zauważać, że kierowcy nagminnie w tym miejscu łamią przepisy ruchu drogowego. Przypomnijmy, zgodnie z przepisami pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie dla autobusów, wytycza się je w celu usprawnienia transportu miejskiego. Nieuprawniona jazda buspasem grozi mandatem.

W Przemyślu na ulicy Jagiellońskiej chcąc skręcić w ulicę Sportową możemy zająć prawy pas dopiero w momencie, w którym zgodnie z oznakowaniem kończy się pas dla autobusów i zaczyna pas dla skręcających w prawo – jest to oznaczone zarówno znakiem pionowym jak i poziomym na jezdni.

Instruktorzy nauki jazdy prawidłowo uczą zmianę pasa dopiero w miejscu, gdzie jest to dozwolone znakami. Niestety zachowania wielu kierowców pozostawiają wiele do życzenia.

Pas dla autobusów

Tags:

Pojazdy na drodze wysyłające żółte sygnały błyskowe

Posted by admin on Kwiecień 05, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Dosyć często kierując pojazdem przejeżdżamy obok pojazdów wysyłających żółte sygnały drogowe, np.: wykonujące roboty na drodze. Jak należy zachować się w takiej sytuacji.

W Kodeksie Drogowym nie znajdziemy zapisu bezpośrednio nakazującego zachowanie szczególnej ostrożności (tak, jak to jest np.: w stosunku do pojazdów nauki jazdy).

Pojazdy wykonujące roboty na drodze mogą zachowywać się nietypowo (zatrzymywać w miejscach zabronionych, poruszać się niekoniecznie prawą połową jezdni) i dlatego też, każdy rozsądny kierowca zachowa szczególną ostrożność przejeżdżając obok takiego pojazdu.

Pojazd wykonujący roboty drogowe

Tags: ,