Manewry na drodze

Zawracanie na skrzyżowaniu

Posted by admin on Kwiecień 14, 2013
Manewry na drodze / 1 Comment

Zawracanie to manewr polegający na wykonaniu skrętu o 180 stopni w celu jazdy w kierunku przeciwnym. Zawsze należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego manewru. Przepisy pozwalają na różne sposoby zawracania w zależności od miejsca, w którym chcemy wykonać ten manewr.
Tutaj przedstawimy najprostszy sposób zawracania na skrzyżowaniu.Podczas egzaminów na prawo jazdy w Przemyślu często jako miejsce do zawracania egzaminatorzy wybierają skrzyżowanie na ul. Lwowskiej.

 

Zawracanie na ul. Lwowskiej w Przemyślu

Zawracanie na ul. Lwowskiej w Przemyślu

Jak więc należy wykonać ten manewr prawidłowo?

Zawracanie na skrzyżowaniu

Zawracanie na skrzyżowaniu

1) Dojeżdżając do skrzyżowania zajmij lewy pas i dojedź do pasa rozdzielającego jezdnię. Zmieniając pas ruchu pamiętaj o upewnieniu się w lewym lusterku, że manewr będzie bezpieczny i nie zajedziesz drogi innemu uczestnikowi ruchu poruszającym się już po tym pasie. Sygnalizuj zmianę pasa kierunkowskazem. Włącz go odpowiednio wcześniej, a nie w momencie wykonywania manewru. Kierunkowskaz powinien sygnalizować zamiar, a nie już sam manewr skrętu.

2) Pojazd powinno się ustawić możliwie przy lewej krawędzi pasa rozdzielającego. W Przemyślu niestety uczy się trochę inaczej i instruktorzy nakazują ustawienie pojazdu na środku pomiędzy pasem rozdzielającym jezdnię lub nawet przy jego prawej stronie. Taka sugestia jest spowodowana tym, że dzięki temu można wjechać na prawy pas jezdni bez przejechania linii ciągłej widocznej bezpośrednio przed przejściem dla pieszych.

Generalnie jednak powinno się zajmować pozycję blisko lewej krawędzi, tak aby w sytuacji, w której inny kierujący jadący z przeciwległego kierunku będzie chciał również zawrócić, była możliwość wykonania tego manewru bezkolizyjnie przez obydwa pojazdy.

3) Po odpowiednim ustawieniu pojazdu upewnij się, że na pasie, na który zamierzasz wjechać, nie porusza się żaden pojazd, w przeciwnym razie poczekaj, gdyż musisz ustąpić pierwszeństwa. Zatrzymanie nie jest obowiązkowe.

4) Wykonując manewr zawracania przepisy nie precyzują, który pas powinien być zajęty po wykonaniu skrętu. Tak więc możliwe jest wjechanie zarówno na pas lewy jak i prawy. Oczywiście bardziej sensowne wydaje się zajęcie od razu pasa prawego, aby uniknąć konieczności ponownej zmiany pasa na prawy. Nieuzasadniona jazda lewym pasem jest błędem.

 

 

Tags: ,

Pojazdy na drodze wysyłające żółte sygnały błyskowe

Posted by admin on Kwiecień 05, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Dosyć często kierując pojazdem przejeżdżamy obok pojazdów wysyłających żółte sygnały drogowe, np.: wykonujące roboty na drodze. Jak należy zachować się w takiej sytuacji.

W Kodeksie Drogowym nie znajdziemy zapisu bezpośrednio nakazującego zachowanie szczególnej ostrożności (tak, jak to jest np.: w stosunku do pojazdów nauki jazdy).

Pojazdy wykonujące roboty na drodze mogą zachowywać się nietypowo (zatrzymywać w miejscach zabronionych, poruszać się niekoniecznie prawą połową jezdni) i dlatego też, każdy rozsądny kierowca zachowa szczególną ostrożność przejeżdżając obok takiego pojazdu.

Pojazd wykonujący roboty drogowe

Tags: ,

Skręt w lewo na rondzie o dwóch pasach ruchu

Posted by admin on Marzec 23, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / 7 komentarzy

Skręt w lewo na rondzie o dwóch pasach ruchu bez strzałek kierunkowych to chyba jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Przyjrzyjmy się, jak można prawidłowo i bezpiecznie wykonać ten manewr.

Jeśli przy wjeździe na rondo mamy dwa pasy bez strzałek kierunkowych, to chcąc na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym skręcić w lewo (inaczej mówiąc wybrać trzeci zjazd) powinniśmy zająć pas lewy. Dlaczego? Ponieważ do skrętu w lewo powinniśmy ustawić pojazd na lewym pasie. Skręt  w lewo z  prawego pasa na skrzyżowaniu (rondo jest również skrzyżowaniem) nie jest prawidłowy, pomijając reakcje innych kierowców widzących pojazd skręcający w lewo z prawego pasa 🙂

Po zajęciu lewego pasa przed rondem włączamy lewy kierunkowskaz (wielu kierowców nie włącza kierunkowskazu przy wjeździe na rondo), jest to czytelny sygnał dla innych kierujących informujący, w którym kierunku na rondzie zamierzamy jechać.

Po wjeździe na rondo wybierzmy pas wewnętrzny, oczywiście zachowując szczególną ostrożność przy zmianie pasa i ustępując pierwszeństwa pojazdom poruszającym się już na rondzie.

Poruszając się po rondzie możemy mieć włączony lewy kierunkowskaz lub możemy go wyłączyć, przepisy w tym zakresie nie regulują tej kwestii.

Na osi zjazdu poprzedzającego włączamy prawy kierunkowskaz zamierzając opuścić rondo. Użycie w tym momencie kierunkowskazu jest obowiązkowe. Zjechać z ronda możemy na dwa sposoby: na obwiedni zmienić pas na zewnętrzny, pamiętając o tym, że należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się tym pasem, w razie potrzeby należy więc zwolnić, a nawet zatrzymać się, tak jak przy zmianie pasa na prostej drodze (na obrazku przedstawione jest to linią przerywaną). Następnie możemy zjechać z ronda wybierając prawy pas. Druga możliwość, to nie zmienianie pasa na zewnętrzny na obwiedni, lecz opuszczenie ronda z pasa wewnętrznego (na obrazku przedstawione jest to linią ciągłą). Również tutaj należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem zewnętrznym. Zjeżdżając bezpośrednio z pasa wewnętrznego należy zająć lewy pas na wyjeździe z ronda.

W kwestii przejazdu przez ronda powstało wiele niejasności. Kierowcy interpretują dowolnie przepisy ruchu drogowego. Jedni przed wjazdem na rondo sygnalizują kierunkowskazem zamiar wykonania manewru zmiany kierunku jazdy, inni tego nie robią. Są też zwolennicy skrętu w lewo na rondzie z pasa prawego. Ponieważ w przepisach nie ma odrębnych zapisów dotyczących właśnie ronda, stąd też różne interpretacje.

Przedstawiony tutaj sposób przejazdu przez rondo jest zgodny z przepisami i jest to najbardziej czytelny sposób sygnalizowania manewru skrętu dla innych uczestników ruchu drogowego.

 

Skręt w lewo na rondzie

Skręt w lewo na rondzie

Tags: ,

Przejazd przez rondo – jazda na wprost

Posted by admin on Marzec 20, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Kolejny raz poruszamy zagadnienie przejazdu przez rondo o dwóch pasach ruchu bez strzałek kierunkowych na poszczególnych pasach. Rondo takie mamy w Przemyślu na skrzyżowaniu ulic Batorego i Lwowskiej.

Tym razem omówimy sposób jazdy na wprost lub lepiej mówiąc wybieramy drugi zjazd.

Przed wjazdem na takie rondo z zamiarem zjechania drugim zjazdem możemy rozpocząć manewr zarówno z lewego jak i prawego pasa. Wjeżdżając na rondo nie włączamy kierunkowskazu, podobnie jak nie włączamy kierunkowskazu jadać prosto na każdym innym skrzyżowaniu.

Na rondzie zewnętrzny lub wewnętrzny pas

Jeśli wjeżdżamy na rondo z prawego pasa powinniśmy po obwiedni poruszać się pasem zewnętrznym i zjechać na prawy pas  ulicy wylotowej (na obrazku jest ten manewr oznaczony kolorem czerwonym), natomiast wjeżdżając na rondo z pasa lewego powinno się zająć wewnętrzny pas na obwiedni i zjechać na lewy pas drogi wylotowej (na obrazku jest to manewr oznaczony kolorem niebieskim). Zjeżdżając z wewnętrznego pasa na obwiedni należy obowiązkowo ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem zewnętrznym.

W obydwu wariantach zjeżdżając z ronda należy sygnalizować ten manewr prawym kierunkowskazem.

Rondo dwupasmowe

Tags:

Przejazd przez rondo – skręt w prawo

Posted by admin on Marzec 16, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Obserwując ronda w Przemyślu zwłaszcza rondo Padeborn przy Castoramie w Przemyślu wydaje się, że kierowcy jeżdżą przez nie jak chcą. Nie wiem, czy to z braku znajomości przepisów czy też ze złych nawyków. Niejednokrotnie obserwuję jednak bardzo niebezpieczne sytuacje właśnie w tym miejscu. Pora więc przypomnieć, jak można bezpiecznie i prawidłowo przejechać przez rondo o dwóch pasach ruchu bez strzałek kierunkowych na poszczególnych pasach, czyli takie jak mamy właśnie w Przemyślu na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Batorego.

Skręt w prawo na rondzie

Na początek omówienie najprostszego manewru skrętu w prawo na rondzie (zamiast mówić jednak na rondzie skręt w prawo, lepiej powiedzieć, że wybieramy pierwszy zjazd). Tak na marginesie w popularnych GPSach nie usłyszycie polecenia skręć na rondzie w prawo, lecz właśnie np.: wybierz na rondzie pierwszy zjazd 🙂

Chcąc więc zjechać pierwszym zjazdem na rondzie o dwóch pasach ruchu, bez wyznaczonych kierunków jazdy strzałkami poziomymi powinno wykonać się ten manewr w następujący sposób:

1) Należy przed wjazdem na rondo zająć prawy pas. Jest to jedyna właściwa pozycja pojazdu przy tym manewrze. Skręt w prawo na skrzyżowaniu (a rondo jest skrzyżowaniem) z lewego pasa jest błędem.

2) Dobrze byłoby przed wykonaniem manewru włączyć prawy kierunkowskaz. I tutaj jest pewien dylemat. Wielu kierowców oraz instruktorów jest zdania, że przed wjazdem na rondo nie włączamy kierunkowskazów. Można zaobserwować tutaj zarówno zwolenników jak i przeciwników. Również fachowcy w dziedzinie ruchu drogowego sprzeczają się w tym temacie. Kodeks drogowy nie nakazuje bezpośrednio włączania kierunkowskazów na rondach wjeżdżając na nie, ale wielu zwolenników sygnalizowania kierunkowskazami uważa, że skoro rondo w przepisach uznawane jest jak każde inne skrzyżowanie, to jest oczywiste, że skręcając np.: w prawo na skrzyżowaniu sygnalizujemy to kierunkowskazem i tak samo powinno być na rondzie. Należę również do tej grupy osób, które sygnalizują zamiar skrętu w prawo (inaczej mówiąc wybierając pierwszy zjazd na rondzie). Takie sygnalizowanie w żaden sposób nie powoduje zamieszania, a jednoznacznie informuje innych użytkowników drogi o moim zamiarze. Tak więc włączajmy kierunkowskaz prawy przed rondem, jeśli zamierzamy zjechać pierwszym zjazdem (czyli skręcamy w prawo).

3) Zjazd z ronda sygnalizujemy oczywiście zawsze prawym kierunkowskazem.

4) Zjeżdżając w prawo z zewnętrznego pasa na obwiedni wjeżdżajmy zawsze na prawy pasy drogi wylotowej.

W uproszczeniu manewr zjazdu z ronda pierwszym zjazdem (skręt w prawo na rondzie) przedstawia poniższa ilustracja:

Skręt w prawo na rondzie