Przepisy ruchu drogowego

Pas dla autobusów

Posted by admin on Kwiecień 11, 2013
Przepisy ruchu drogowego / No Comments

W miastach często spotyka się pasy ruchu przeznaczone wyłącznie dla pojazdów transportu miejskiego. Również w Przemyślu spotykamy tego rodzaju rozwiązania. Przykładem takiego miejsca jest ul Jagiellońska.

Praktycznie bez przerwy w godzinach szczytu daje się zauważać, że kierowcy nagminnie w tym miejscu łamią przepisy ruchu drogowego. Przypomnijmy, zgodnie z przepisami pas ruchu przeznaczony jest wyłącznie dla autobusów, wytycza się je w celu usprawnienia transportu miejskiego. Nieuprawniona jazda buspasem grozi mandatem.

W Przemyślu na ulicy Jagiellońskiej chcąc skręcić w ulicę Sportową możemy zająć prawy pas dopiero w momencie, w którym zgodnie z oznakowaniem kończy się pas dla autobusów i zaczyna pas dla skręcających w prawo – jest to oznaczone zarówno znakiem pionowym jak i poziomym na jezdni.

Instruktorzy nauki jazdy prawidłowo uczą zmianę pasa dopiero w miejscu, gdzie jest to dozwolone znakami. Niestety zachowania wielu kierowców pozostawiają wiele do życzenia.

Pas dla autobusów

Tags:

Pojazdy na drodze wysyłające żółte sygnały błyskowe

Posted by admin on Kwiecień 05, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Dosyć często kierując pojazdem przejeżdżamy obok pojazdów wysyłających żółte sygnały drogowe, np.: wykonujące roboty na drodze. Jak należy zachować się w takiej sytuacji.

W Kodeksie Drogowym nie znajdziemy zapisu bezpośrednio nakazującego zachowanie szczególnej ostrożności (tak, jak to jest np.: w stosunku do pojazdów nauki jazdy).

Pojazdy wykonujące roboty na drodze mogą zachowywać się nietypowo (zatrzymywać w miejscach zabronionych, poruszać się niekoniecznie prawą połową jezdni) i dlatego też, każdy rozsądny kierowca zachowa szczególną ostrożność przejeżdżając obok takiego pojazdu.

Pojazd wykonujący roboty drogowe

Tags: ,

Przejazd kolejowy – o czym należy pamiętać nie tylko w Przemyślu

Posted by admin on Marzec 30, 2013
Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Przejazdy kolejowe to miejsca szczególnie niebezpieczne, o wypadkach słyszymy nawet na strzeżonych przejazdach kolejowych.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Jest to szczególnie ważne, gdy warunki atmosferyczne ograniczają widoczność.

Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd. Zazwyczaj powinniśmy zmniejszyć prędkość dojeżdżając do przejazdu.

Przejeżdżając przez przejazd wydaje się najlepszym rozwiązaniem użycie 1 biegu, który pozwala na powolną jazdę bez niebezpieczeństwa zgaśnięcia silnika.
Jadąc zbyt wolno na drugim biegu może zdarzyć się sytuacja, że silnik nam zgaśnie, a jest to bardzo niebezpieczna sytuacja znajdując się na torowisku.

Przejazd kolejowy z zaporami

Przejazd kolejowy z zaporami

Kierującemu pojazdem zabrania się:

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone. I tutaj ważna rzecz szczególnie podczas egzaminu. Jeśli oczekujesz na otwarcie zapór i stoisz pierwszy, to ruszaj pojazdem dopiero w momencie, gdy zapory zostały całkowicie otwarte. Wcześniejszy wjazd na torowisko może skutkować oceną negatywną.

– wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy. Oznacza to, że nie powinno przejeżdżać się przez torowisko jadąc blisko zaraz za pojazdami poprzedzającymi, ale w takim odstępie, że po drugiej stronie przejazdu mamy możliwość kontynuowania jazdy.

– wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

– omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

– W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym zgodnie z przepisami Ustawy o ruchu drogowym może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze polecenia lub sygnały.

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu oraz zabrania się postoju przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Tags:

Skręt w lewo na rondzie o dwóch pasach ruchu

Posted by admin on Marzec 23, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / 7 komentarzy

Skręt w lewo na rondzie o dwóch pasach ruchu bez strzałek kierunkowych to chyba jeden z najtrudniejszych manewrów do wykonania. Przyjrzyjmy się, jak można prawidłowo i bezpiecznie wykonać ten manewr.

Jeśli przy wjeździe na rondo mamy dwa pasy bez strzałek kierunkowych, to chcąc na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym skręcić w lewo (inaczej mówiąc wybrać trzeci zjazd) powinniśmy zająć pas lewy. Dlaczego? Ponieważ do skrętu w lewo powinniśmy ustawić pojazd na lewym pasie. Skręt  w lewo z  prawego pasa na skrzyżowaniu (rondo jest również skrzyżowaniem) nie jest prawidłowy, pomijając reakcje innych kierowców widzących pojazd skręcający w lewo z prawego pasa 🙂

Po zajęciu lewego pasa przed rondem włączamy lewy kierunkowskaz (wielu kierowców nie włącza kierunkowskazu przy wjeździe na rondo), jest to czytelny sygnał dla innych kierujących informujący, w którym kierunku na rondzie zamierzamy jechać.

Po wjeździe na rondo wybierzmy pas wewnętrzny, oczywiście zachowując szczególną ostrożność przy zmianie pasa i ustępując pierwszeństwa pojazdom poruszającym się już na rondzie.

Poruszając się po rondzie możemy mieć włączony lewy kierunkowskaz lub możemy go wyłączyć, przepisy w tym zakresie nie regulują tej kwestii.

Na osi zjazdu poprzedzającego włączamy prawy kierunkowskaz zamierzając opuścić rondo. Użycie w tym momencie kierunkowskazu jest obowiązkowe. Zjechać z ronda możemy na dwa sposoby: na obwiedni zmienić pas na zewnętrzny, pamiętając o tym, że należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się tym pasem, w razie potrzeby należy więc zwolnić, a nawet zatrzymać się, tak jak przy zmianie pasa na prostej drodze (na obrazku przedstawione jest to linią przerywaną). Następnie możemy zjechać z ronda wybierając prawy pas. Druga możliwość, to nie zmienianie pasa na zewnętrzny na obwiedni, lecz opuszczenie ronda z pasa wewnętrznego (na obrazku przedstawione jest to linią ciągłą). Również tutaj należy pamiętać o ustąpieniu pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem zewnętrznym. Zjeżdżając bezpośrednio z pasa wewnętrznego należy zająć lewy pas na wyjeździe z ronda.

W kwestii przejazdu przez ronda powstało wiele niejasności. Kierowcy interpretują dowolnie przepisy ruchu drogowego. Jedni przed wjazdem na rondo sygnalizują kierunkowskazem zamiar wykonania manewru zmiany kierunku jazdy, inni tego nie robią. Są też zwolennicy skrętu w lewo na rondzie z pasa prawego. Ponieważ w przepisach nie ma odrębnych zapisów dotyczących właśnie ronda, stąd też różne interpretacje.

Przedstawiony tutaj sposób przejazdu przez rondo jest zgodny z przepisami i jest to najbardziej czytelny sposób sygnalizowania manewru skrętu dla innych uczestników ruchu drogowego.

 

Skręt w lewo na rondzie

Skręt w lewo na rondzie

Tags: ,

Przejazd przez rondo – jazda na wprost

Posted by admin on Marzec 20, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Kolejny raz poruszamy zagadnienie przejazdu przez rondo o dwóch pasach ruchu bez strzałek kierunkowych na poszczególnych pasach. Rondo takie mamy w Przemyślu na skrzyżowaniu ulic Batorego i Lwowskiej.

Tym razem omówimy sposób jazdy na wprost lub lepiej mówiąc wybieramy drugi zjazd.

Przed wjazdem na takie rondo z zamiarem zjechania drugim zjazdem możemy rozpocząć manewr zarówno z lewego jak i prawego pasa. Wjeżdżając na rondo nie włączamy kierunkowskazu, podobnie jak nie włączamy kierunkowskazu jadać prosto na każdym innym skrzyżowaniu.

Na rondzie zewnętrzny lub wewnętrzny pas

Jeśli wjeżdżamy na rondo z prawego pasa powinniśmy po obwiedni poruszać się pasem zewnętrznym i zjechać na prawy pas  ulicy wylotowej (na obrazku jest ten manewr oznaczony kolorem czerwonym), natomiast wjeżdżając na rondo z pasa lewego powinno się zająć wewnętrzny pas na obwiedni i zjechać na lewy pas drogi wylotowej (na obrazku jest to manewr oznaczony kolorem niebieskim). Zjeżdżając z wewnętrznego pasa na obwiedni należy obowiązkowo ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się pasem zewnętrznym.

W obydwu wariantach zjeżdżając z ronda należy sygnalizować ten manewr prawym kierunkowskazem.

Rondo dwupasmowe

Tags: