Pojazdy na drodze wysyłające żółte sygnały błyskowe

Posted by admin on Kwiecień 05, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego

Dosyć często kierując pojazdem przejeżdżamy obok pojazdów wysyłających żółte sygnały drogowe, np.: wykonujące roboty na drodze. Jak należy zachować się w takiej sytuacji.

W Kodeksie Drogowym nie znajdziemy zapisu bezpośrednio nakazującego zachowanie szczególnej ostrożności (tak, jak to jest np.: w stosunku do pojazdów nauki jazdy).

Pojazdy wykonujące roboty na drodze mogą zachowywać się nietypowo (zatrzymywać w miejscach zabronionych, poruszać się niekoniecznie prawą połową jezdni) i dlatego też, każdy rozsądny kierowca zachowa szczególną ostrożność przejeżdżając obok takiego pojazdu.

Pojazd wykonujący roboty drogowe

Tags: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.