omijanie

Pojazdy na drodze wysyłające żółte sygnały błyskowe

Posted by admin on Kwiecień 05, 2013
Manewry na drodze, Przepisy ruchu drogowego / No Comments

Dosyć często kierując pojazdem przejeżdżamy obok pojazdów wysyłających żółte sygnały drogowe, np.: wykonujące roboty na drodze. Jak należy zachować się w takiej sytuacji.

W Kodeksie Drogowym nie znajdziemy zapisu bezpośrednio nakazującego zachowanie szczególnej ostrożności (tak, jak to jest np.: w stosunku do pojazdów nauki jazdy).

Pojazdy wykonujące roboty na drodze mogą zachowywać się nietypowo (zatrzymywać w miejscach zabronionych, poruszać się niekoniecznie prawą połową jezdni) i dlatego też, każdy rozsądny kierowca zachowa szczególną ostrożność przejeżdżając obok takiego pojazdu.

Pojazd wykonujący roboty drogowe

Tags: ,